© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

Het Steunfonds Christelijk Onderwijs wil het christelijk onderwijs bevorderen. Daarvoor verleent het fonds subsidies aan projecten van christelijke onderwijsinstellingen die hieraan bijdragen. Het belangrijkste criterium voor de toekenning van subsidie is de vraag of het project het christelijk onderwijs stimuleert.

Om onderwijsinstellingen te stimuleren projecten in te dienen heeft het steunfonds voor 2017 een aantal thema's opgesteld.


  • Een uitgebreidere beschrijving vindt u onder 'Thema's 2017' . Hoe u subsidie aanvraagt leest u onder 'Subsidie aanvragen'. Voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen vindt u onder 'Gehonoreerde projecten'.


Stichting Steunfonds Christelijk Onderwijs
t.a.v. Cora Tuitel
Postbus 381
3440 AJ Woerden

Tel: 0348 74 44 74
Fax: 0348 41 14 56

E-mail: info@steunfondschristelijkonderwijs.nl